The European Republic

is under construction

Ontdek meer

Welkom in de Europese Republiek

Idee

De Europese Republiek is een EUtopia (Grieks εὖ “goed“ en τόπος "plaats") voor een democratische toekomst in Europa: Een republiek met politieke gelijkheid voor al haar burgers. Het algemeen belang, res publica, geldt als uitgangspunt voor onze visie op een toekomstige Europese samenleving.

In de huidige tijd van aanhoudende crisis lijkt deze visie wellicht utopisch. Toch willen we een dialoog opstarten, voorbij aan het huidige publieke debat, welke gevangen lijkt in technocratisch jargon enerzijds en de harde woorden van toenemende nationalistische tendensen anderzijds. We willen een redelijk alternatief aanbieden.

Er is een Plan-B voor Europa: The Europese Republiek. We zijn ervan overtuigd dat ons continent kan transformeren in een postnationaal, werkelijk democratische en eerlijke plek. Europa heeft ons, de burgers nodig om dit doel te bereiken. Alle generaties en opgebouwde ervaringen kunnen en moeten van dit uitdagende proces deel uitmaken. Ga dus in gesprek met je vrienden en bespreek alternatieve mogelijkheden voor een toekomstige Europese politiek, economie en samenleving.

Waarom is de republiek belangrijk?

De systeemtheorie leert ons dat systemen, nadat ze een kritisch punt zijn gepasseerd, zichzelf niet meer kunnen vernieuwen. De EU is dit punt al lang gepasseerd en lijkt ver verwijderd van de dagelijkse realiteit van haar burgers.

Nationale belangen en falend Europees beleid blokkeren de realisatie van een gemeenschappelijk Europees belang al veel te lang. Anders dan de nationale staat, is de republiek een meer dan duizend jaar oud politiek systeem. Dit systeem kan als blauwdruk voor een toekomstig verenigd Europa dienen en daarmee ons gemeenschappelijke democratische erfgoed met dit nieuwe politieke project verbinden.

Het Europese project zou op korte termijn in elkaar kunnen storten en zelfs voor altijd verdwijnen. Het is nu van groot belang om vooruitstrevende Europeanen te mobiliseren en - verbonden door een duidelijke, gemeenschappelijke visie op een Europese democratie - te verenigen.

In een republiek geeft het volk gestalte aan haar soevereiniteit.

Onze oplossing

Neem contact op

Kom met ons in gesprek